Frontpage

Welcome to J-Pedia,

JPedia is an online encyclopedia made up of knowledge resources
collected and organized to promote knowledge sharing and support
continuous learning among JKR staff.

Tatacara Mengemaskini Maklumat di Portal JPedia
.

Currently having 860 articles.

Featured Article

Salasilah Penubuhan Jabatan Kerja Raya dan Senarai Ketua-Ketua Pengarah Kerja Raya Malaysia
Salasilah Penubuhan Jabatan Kerja Raya dan Senarai Ketua-Ketua Pengarah Kerja Raya Malaysia

Salasilah Penubuhan Jabatan Kerja Raya dan Senarai Ketua-Ketua Pengarah Kerja Raya Malaysia merupakan kajian penyelidikan yang telah dijalankan oleh Pn. Norhashima Binti Mohamed Sulaiman, Pegawai Unit Sumber Dan Perpustakaan Jkr Malaysia mengenai sejarah penubuhan JKR Malaysia dan senarai Ketua Pengarah Kerja Raya Malaysia. Artikel ini telah diterbitkan di blog JKR Malaysia dan boleh diakses di rantaian: https://goo.gl/3iNu4g.

Pewujudan ‘Public Works Department’ - Dalam tahun 1858 jawatan Ketua Jurutera bagi Negeri-Negeri Selat telah ditubuhkan. Pada masa itu Singapura merupakan pusat tahanan utama bagi banduan dari jajahan British di seluruh Timur Jauh. Pihak British bergantung kepada pegawai tentera untuk mengisi jawatan jurutera dan doktor. Seorang pegawai askar pasukan kejuruteraan akan ditempatkan untuk mengepalai kerja-kerja awam di setiap jajahan. Di atas tujuan inilah Mejar McNair telah didatangkan ke Singapura untuk mengisi jawatan tersebut.

Pada tahun 1867 Negeri-Negeri Selat telah dijadikan ‘Crown Colony’ dan pusat pentadbirannya telah dipindahkan dari Calcutta India ke Pejabat Tanah Jajajahan di London. Serentak dengan itu jawatan Penguasa PWD Singapura telah ditukarkan kepada Jurutera Jajahan Negeri-Negeri Selat. Walau bagaimanapun tarikh berkenaan tidak boleh diperkatakan sebagai permulaan PWD kerana pada dasarnya kerja-kerja hanya tertumpu di Singapura sahaja. Hanya selepas lima tahun kemudian, iaitu; pada tahun 1872, satu jabatan baharu dinamakan PWD Negeri-Negeri Selat ditubuhkan. Ini adalah titik permulaan penubuhan Public Works Department yang kemudiannya bertukar menjadi Jabatan Kerja Raya Malaysia.

Info lanjut - https://goo.gl/3iNu4g

Have You Read...

Garis Panduan Pemeriksaan dan Penilaian Keadaan Bangunan Sedia Ada
Garis Panduan Pemeriksaan dan Penilaian Keadaan Bangunan Sedia Ada

Garis Panduan Pemeriksaan dan Penilaian Keadaan Bangunan Sedia Ada memberikan panduan tentang metodologi pelaksanaan pemeriksaan dan penilaian bangunan, di mana ianya cukup ringkas untuk digunakan oleh pegawai dalaman Jabatan Kerja Raya sepertimana yang termaktub dalam Perintah Am Bab E Klausa 27 yang menyatakan bahawa JKR tanggungjawab untuk memeriksa bangunan Kerajaan setiap tahun.

Garis panduan ini juga adalah untuk membantu pasukan pemeriksa agar dapat melaksanakan pemeriksaan di tapak dengan mudah, konsisten, sistematik dan holistik. Prosedur yang tergaris dalam panduan ini meliputi aspek-aspek persediaan, perancangan, pelaksanaan, penarafan dan penyediaan laporan pemeriksaan.

Keputusan penarafan yang tepat dan boleh diterima dengan yakin bergantung kepada kekerapan penyenggaraan yang dilaksanakan. Langkah-langkah yang sewajarnya perlu dilakukan untuk memastikan supaya penarafan yang dibuat dapat digunakan untuk membuat keputusan yang lebih komprehensif terutama ketika di peringkat perancangan kerja penyenggaraan sama ada jangka masa panjang atau pendek, penyediaan anggaran kos pembaikan atau penggantian serta bajet penyenggaraan yang lebih tepat.

Featured Knowledge Assets

Garis Panduan Tugas dan Tanggungjawab PPP
Garis Panduan Tugas dan Tanggungjawab PPP

Garis Panduan Tugas dan Tanggungjawab PPP disediakan berdasarkan kepada "Responsibility Assignment Matrix (R.A.C.I Matrix)" bagi memperjelaskan mengenai Tugas dan Tanggung Jawab pihak yang terlibat didalam perlaksanaan projek penswastaan di bawah Unit Kerjasama Awam Swasta (UKAS).Ianya disediakan berdasarkan perbincangan bersama pihak UKAS dan merujuk kepada kandungan perjanjian perswastaan projek dengan kaedah perlaksaan secara Build-Lease-Maintain-Transfer (BLMT) dan Land Swap.

Templat ini adalah "live documentation" dimana ianya boleh disuaipadan bagi projek-projek penswastaan dengan kaedah BLMT atau Land Swap. Akan tetapi, sebarang perubahan mestilah sejajar dengan kehendak-kehendak yang dinyatakan didalam Dokumen Perjanjian berkenaan; atau apa sahaja keputusan rasmi yang diperakukan bersama. Sila hubungi Unit Pengurusan Prestasi Projek (UPPP), Cawangan Perancangan Aset Bersepadu di talian 03-2610 7105 untuk sebarang pertanyaan.

(Full article...)

Recently featured:

On this day...


Other areas of ECKM

  • [Community of Practice] – The purpose of JCoP is to cultivate a ‘guided’ knowledge sharing environment in an organization.