Frontpage

From J-Pedia
Jump to: navigation, search

Welcome to J-Pedia,

JPedia is an online encyclopedia made up of knowledge resources
collected and organized to promote knowledge sharing and support
continuous learning among JKR staff.

Tatacara Mengemaskini Kandungan Portal JPedia
Pengenalan kepada Domain Portal JPedia
.

Currently having 879 articles.

Featured Article

Laporan Pengauditan Keselamatan Kebakaran Hospital Kuala Lumpur
Laporan Pengauditan Keselamatan Kebakaran Hospital Kuala Lumpur

Laporan Pengauditan Keselamatan Kebakaran Hospital Kuala Lumpur Pihak Kementerian Kesihatan Malaysia melalui Bahagian Perkhidmatan Kejuruteraan telah menubuhkan satu pasukan audit bagi menjalankan Audit Keselamatan Kebakaran (AKK) bagi fasiliti kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) yang berusia melebihi 50 tahun dan Bahagian Pakar Forensik, Bunyi dan Senggara, Cawangan Kejuruteraan Mekanikal, Ibu Pejabat JKR Malaysia telah ditugaskan sebagai Ahli Pasukan Audit untuk zon Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.

Audit Keselamatan Kebakaran ini dilaksanakan atas inisiatif Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) untuk menyemak tahap kesiapsiagaan di fasiliti Kesihatan susulan dari bencana kebakaran di Hospital Sultanah Aminah, Johor Baharu pada 25 Oktober 2016. Laporan Audit Keselamatan Kebakaran ini disediakan untuk digunapakai oleh Fasiliti Kesihatan yang diaudit bagi menambahbaik tahap kesiapsiagaan kebakaran premis tersebut.

Hospital Kuala Lumpur mempunyai blok bangunan yang telah melebihi 50 tahun. Hospital ini telah dibina pada tahun 1870 dan sekarang terdiri daripada 12 blok utama yang menyediakan pelbagai kemudahan perkhidmatan kesihatan. Pemeriksaan bersama oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia (JBPM) dan Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) telah diadakan pada 16 dan 17 November 2016. Audit oleh Cawangan Kejuruteraan Elektrik (CKE), Ibu Pejabat JKR telah diadakan pada 20 Disember 2016 manakala audit oleh Cawangan Kejuruteraan Mekanikal (CKM), Ibu Pejabat JKR dan Cawangan Senggara Fasiliti Bangunan (CSFB), Ibu Pejabat JKR bersama pihak HKL dan syarikat konsesi Radicare telah diadakan pada 18 & 19 April 2017.

(Full article...)

Have You Read...

Seminar Pengurusan Projek 2016
Seminar Pengurusan Projek 2016

Seminar Pengurusan Projek 2016 yang bertemakan “Driving Project Management Excellence Through Competency & Integrity” yang dirasmikan oleh YBhg. Dato’ Ir. Hj. Mohd Daud bin Harun, Pengarah Kanan Cawangan Perancangan Aset Bersepadu telah diadakan pada 22 November 2016 (Selasa) bertempat di Dewan Auditorium, Sasana Kijang, Bank Negara Malaysia, Kuala Lumpur. Seminar ini merupakan sebahagian usaha pihak Jabatan dalam memperkasa dan memantapkan amalan pengurusan projek di sektor awam amnya, dan di JKR khususnya. Seramai 400 orang peserta yang terdiri daripada pegawai JKR daripada Ibu Pejabat, Negeri, Jurutera Daerah dan Kader telah menghadiri seminar tersebut. (Full article...)

Featured Knowledge Assets

Garis Panduan Tugas dan Tanggungjawab PPP
Garis Panduan Tugas dan Tanggungjawab PPP

Garis Panduan Tugas dan Tanggungjawab PPP disediakan berdasarkan kepada "Responsibility Assignment Matrix (R.A.C.I Matrix)" bagi memperjelaskan mengenai Tugas dan Tanggung Jawab pihak yang terlibat didalam perlaksanaan projek penswastaan di bawah Unit Kerjasama Awam Swasta (UKAS).Ianya disediakan berdasarkan perbincangan bersama pihak UKAS dan merujuk kepada kandungan perjanjian perswastaan projek dengan kaedah perlaksaan secara Build-Lease-Maintain-Transfer (BLMT) dan Land Swap.

Templat ini adalah "live documentation" dimana ianya boleh disuaipadan bagi projek-projek penswastaan dengan kaedah BLMT atau Land Swap. Akan tetapi, sebarang perubahan mestilah sejajar dengan kehendak-kehendak yang dinyatakan didalam Dokumen Perjanjian berkenaan; atau apa sahaja keputusan rasmi yang diperakukan bersama. Sila hubungi Unit Pengurusan Prestasi Projek (UPPP), Cawangan Perancangan Aset Bersepadu di talian 03-2610 7105 untuk sebarang pertanyaan.

(Full article...)

Recently featured:

On this day...

From today's featured list

The featured list for this day has not yet been chosen. The final selection is made by the featured list director.
You can submit new requests, or comment on current submissions at Wikipedia:Today's featured list/submissions. See Wikipedia:Today's featured list for full guidelines.

Other areas of ECKM

  • [Community of Practice] – The purpose of JCoP is to cultivate a ‘guided’ knowledge sharing environment in an organization.